logo vaccinatieregister

Veelgestelde vragen

Deelname Vaccinatieregister

Hoe lang loopt de overeenkomst bij deelname?

Uw deelname aan het Vaccinatieregister is maandelijks opzegbaar.

Kan ik de functionaliteit van het Vaccinatieregister uitbreiden en/of aanpassen?

Er zijn veel aanpassingen mogelijk om het Vaccinatieregister beter op uw werkwijze te laten aansluiten. Dit is altijd maatwerk. bij specifieke vragen hierover kunt u contact met ons opnemen.

Moet ik per medewerker meer betalen?

Nee, u kunt zoveel medewerkers aanmaken bij uw locatie als u wenst of handig vindt.

Kan ik later nog wisselen van abonnement?

Ja dat kan, neem hiervoor contact op met het Vaccinatieregister.

Privacy & veiligheid

Kunnen andere instellingen mijn cliënten en/of patiënten inzien?

Nee, uw patiënten en of cliënten zijn alleen door uw eigen praktijk in te zien.

Is een online software pakket veilig?

Het Vaccinatieregister gebruikt een beveiligde (versleutelde) verbinding via https. Bij gebruik van https worden de gegevens versleuteld, waardoor het voor een buitenstaander, bijvoorbeeld iemand die afluistert, niet mogelijk is om te weten welke gegevens verstuurd worden. Deze methode wordt door alle grote instellingen toegepast en wordt als veilig gezien.

Daarnaast maken wij gebruik van een inlognaam en wachtwoord. Deze worden versleuteld op de server opgeslagen en zijn ook niet door ons in te zien.

Om te voorkomen dat er verlies van data optreedt wordt er regelmatig een back-up gemaakt van de server zodat bij eventuele calamiteiten snel weer kan worden gewerkt

Gebruik Vaccinatieregister

Wat wordt bedoeld met een consult?

Een consult bevat alle onderdelen van een vaccinatie traject, van persoonlijke gegevens, anamnese, advies en zetten vaccins tot het aanmaken van de factuur. Na het afronden van een consult kan deze door de arts worden geaccordeerd en de status "gesloten" krijgen.

Ik kan geen vaccin kiezen bij een consult

Een Vaccin kan pas worden gezet als deze in voorraad is. Controleer of het vaccin in uw voorraad aanwezig is.

Een client heeft zijn intake niet ingevuld, wat doen?

Als een client op de afspraak komt en hij/zij heeft nog geen intake ingevuld via het systeem dan kunt u dit het beste afhandelen door naar de client te gaan bij "Cliënten" (bestaande Client) en dan een consult toe te voegen. Als het een nieuwe cliënt betreft dan kunt u bij "Cliënten" een nieuwe cliënt aanmaken en vervolgens een consult toevoegen. Bij het consult kunt u dan gezamenlijk het reisanamnese formulier invullen en het consult verder afhandelen.

Is een intake verplicht? ook bij een vervolgconsult?

Een intake is niet verplicht, voor medicatie is echter in bepaalde gevallen wel het gewicht en lengte van belang.

Kan accorderen ook achteraf? Nadat het consult is gesloten?

Ja, ook bij consulten die reeds gesloten zijn kan de arts achteraf accorderen.

Kan ik de nummering van mijn facturen aanpassen?

Ja, dit kunt u doen binnen de organisatie. Hiervoor moet u als organisatie inloggen.

Ik heb een fout gemaakt in een factuur, wat te doen?

U kunt een factuur laten "vervallen". Hierdoor komen de gezette vaccins en eventuele artikelen weer "vrij". Vervolgens kunt u een nieuwe factuur aanmaken, deze krijgt het opvolgende nummer.

Instructie videos


Het maken van een afspraak

Het consult

© 2013 - 2018 Vaccinatieregister Nederland

logo vaccinatieregister